Ukončení pojistné smlouvy


Ukončení pojistné smlouvy

Možnosti vypovězení/ukončení pojistné smlouvy povinného ručení a/nebo havarijního pojištění pro vaše vozidlo:

  • ke konci pojistného období – Výpověď je třeba učinit písemně a doručit ji nejméně 6 týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy na adresu pojišťovny
  • do 2 měsíců od uzavření smlouvy – Máte-li sjednané pojištění maximálně před 2 měsíci, můžete smlouvu vypovědět. Pojišťovna vám přeplatek pojištění vrátí na váš účet nebo poštovní poukázkou na vaši adresu. Smlouva bude ukončena za 8 dní od doručení vaší výpovědi na pojišťovnu.
  • do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události – Pokud jste měli pojistnou událost, můžete ukončit pojistnou smlouvu do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události. Pojišťovna vám přeplatek vrátí na váš účet nebo poštovní poukázkou na vaši adresu. Smlouva bude ukončena za 1 měsíc od doručení vaší výpovědi na pojišťovnu.

  • změna vlastníka, prodej vozidla – V případe prodeje vozidla a tedy změny vlastníka ideální toto oznámit pojišťovně ihned. Pojišťovna předepisuje pojistné podle zákona do data nahlášení změny. Pojišťovna vám přeplatek vrátí na váš účet nebo poštovní poukázkou na vaši adresu.
  • dohodou – Požádejte pojišťovnu o dohodu s ukončením smlouvy. Záleží však na pojišťovně, zda vám vyhoví, vyčkejte na písemné vyjádření souhlasu.
  • vyřazení vozidla z evidence vozidel – Na dopravním inspektorátu odhlaste vaše vozidlo. Pojišťovně zašlete výpověď s kopií velkého technického průkazu, kde je tato změna zaznamenána. Pojišťovna vám přeplatek vrátí na váš účet nebo poštovní poukázkou na vaši adresu.
  • změna pojistného – Příchozí změna smlouvy (změna částky pojištění) ze strany pojišťovny znamená možnost ukončit smlouvu do jednoho měsíce od oznámení této změny. Pojišťovna vás musí informovat o změně pojistného na další pojistné období minimálně dva měsíce před ukončením pojistného období.

Výpověď vždy podávejte písemně a předejte na pojišťovnu, zašlete doporučeně poštou nebo použijte k tomu přímo určených formulář na jejich WWW stránkách a nechte si potvrdit její přijetí. Výpověď musí být vždy opatřena vlastnoručním podpisem (v případě elektronického podání je potřeba vytisknout, podepsat, naskenovat a to poslat).


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *