Závada auta


Závada auta

Píchlá pneumatika, zabouchnuté či ztracené klíčky od vozidla, prázdná nádrž nebo třeba vybitá baterie. Snad každého řidiče dříve či později potkají na cestách nečekané trable. Ať už je způsobí technická závada, chyba řidiče nebo vnější vlivy. Mnozí z nich však stále neví, jak se v takové situaci nejlépe zachovat. Obraťte se v první řadě na asistenční službu své pojišťovny.

Řada řidičů si stále neuvědomuje, že asistenční služby jsou dnes v základní podobě téměř vždy součástí povinného ručení. Právě na číslo asistenční služby by se řidiči měli při problémech na cestách obrátit nejdříve. A to nejenom v případě nehody, ale také technické závady. Je ale důležité uvědomit si, že rozsah služeb, které může řidič v rámci asistence čerpat, se liší podle pojišťovny, a to včetně pojistných limitů.

Základní podoba asistenčních služeb u pojišťoven většinou zahrnuje:

  • dovoz pohonných hmot, pokud vám dojde palivo
  • nastartování vozidla pomocí startovacích kabelů
  • výměnu a opravu pneumatiky
  • také tzv. silniční službu. Tu využijí řidiči v případě, že potřebují vykonat na svém vozidle opravy. Standardně služba zahrnuje příjezd technika, odstranění závady a zprovoznění vozidla.

Když vás na silnici potká problém, kontaktování asistenčních služeb by mělo být prvním krokem, který učiníte, nejlépe volat linku dostupnou řidičům 24 hodin denně na telefonním čísle 1220