Pojištění cizinců


Pojištění cizinců

Cizinecký zákon (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR) – cizinec je povinen na požádání policie předložit doklad o uzavření cestovního komerčního pojištění, které uhradí náklady na léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území, včetně nákladů spojených s léčením nebo náhlým onemocněním, včetně nákladů na převoz nemocného do státu původu.

Novela cizineckého zákona, která začala platit koncem roku 2005, navíc vyžaduje, aby byl cizinec zdravotně pojištěn po celou dobu pobytu. Musí se však jednat o pojištění, které hradí léčebné výlohy a nikoliv o pouhé pojištění odpovědnosti nebo úrazu.  

Nyní nabízejí pojišťovny i komerční pojištění zdravotní  ve stejném rozsahu, jakým disponují i čeští občané ve veřejném zdravotním pojištění.

Nabízíme pojištění cizinců Maxima MaxMedical v následujících variantách:

  • kompletní zdravotní pojištění cizinců – komplexní péče ve smluvních zdravotních zařízení bez přímé úhrady nákladů, celkový limit plnění je 60 000 EUR
  • zdravotní pojištění nutné a neodkladné péče cizinců – kryje náklady za akutní lékařské úkony nutné a neodkladné péče ve smluvních zdravotních zařízení bez přímé úhrady nákladů, celkový limit plnění je 80 000 EUR

On-line sjednání pojištění cizinců